İşletmeler sürdürülebilirliği markalaşma çabalarına neden dahil etmeli?

work from @rokadesign
  • PUBLISHER
  • Bahar Nihal Ersözlü
  • CATEGORY
  • opinion
  • DATE
  • 01/05/2023

Sürdürülebilir marka tasarımı, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu ilkeler çerçevesinde, sürdürülebilir malzemeler, içerikler oluşturulmasını, israfın azaltılmasını, tedarikçilerin, paydaşların davranışlarının etik ve adil olmasının teşvikini içeriyor. Marka büyümesinin temel itici gücü inovasyon süreçleriyle bütünleşen sürdürülebilir marka tasarımı ilkeleri, günümüzde pazarlama stratejilerine de rehberlik ediyor. İnovasyon ve sürdürülebilirlik ilkeleri marka projelerine yön vermede stratejik açıdan son derece önemli.Sürdürülebilir ürünler giderek daha fazla ilgi çekerken çevresel ve sosyal açıdan sorumlu ürünler için insanların bir bölümü fazladan ödeme yapmaya razı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları işletmelerin çevresel etkilerini azaltma, olumlu sosyal ve çevresel sonuçlara katkıda bulunma sorumluluğunu her geçen gün daha fazla dayatıyor. İşletmelerin olumlu bir marka imajı oluşturmasına ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olacak bu anlayış, satışların ve kârlılığın yükselmesini de sağlıyor. İşletmelerin ayrıca bir misyon olarak müşterilerini sürdürülebilirlik konularında eğitmesi markalarını güçlendiriyor ve müşteri güvenini arttırıyor. Böylece kendi sektörlerinde lider bir ses olarak konumlanıp diğer işletmeler üzerinde dalgalanma etkisi yaratıyorlar.

Sürdürülebilir ürünler giderek daha fazla ilgi çekerken çevresel ve sosyal açıdan sorumlu ürünler için insanların bir bölümü fazladan ödeme yapmaya razı.


Fiziksel üretimlerle birlikte markanın yaratımında ya da yeniden yapılandırılmasında kimliğin özünün çevresel ve sosyal anlamda değer taşıması, yaratıcılığın yapıcı gücünü içermesi, aynı zamanda o markanın kampanya ve pazarlama stratejilerinin de temelini oluşturur. Bu açıdan bakıldığında geleneksel ve geçmişe dönük ruhu olan markaların içsel bir dönüşüm yaşamadan göstermelik sürdürülebilir marka tasarımları ya da kampanyalarıyla tüketicilerin gözünde başarılı ya da inandırıcı olmaları mümkün değildir. Erişilebilir ve kapsayıcı içerik oluşturarak sürdürülebilir marka tasarımı güçlendirilebilir. Belirli erişim ihtiyaçları olan insanlar için oluşturulan içerik, herkes tarafından daha kolay anlaşılır. Bu, daha fazla insanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi, hızlı ve verimli bir şekilde alması anlamına gelir.

Sürdürülebilirlik potansiyelini gerçekleştirmek için ticari zorlukların üstesinden gelinemediğinde büyüyen pazar rekabetinin zemini kaybedilir. Ancak bütünsel bir dönüşüm gerçekleştiği zaman gerçek bir sürdürülebilirlik lideri olunur ve yol boyunca önemli yatırım getirisi elde edilmeye başlanır. Yalnızca insanlar ve gezegen üzerinde değil, aynı zamanda kâr üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olacak başarılı bir sürdürülebilirlik iş dönüşümü yaratmak şarttır.

Sürdürülebilir alternatif ile yeşil yıkama arasındaki farkı, tedbirli insanlar derin araştırmalara girerek ayırt ediyor ve seçimlerini dürüst tarafı seçerek gerçekleştiriyor. Bu durum, gerçekçi bir sürdürülebilirlik iletişimi kurmayan markalar için çok büyük risk teşkil ederken gezegen ve gelecek için samimiyetle hareket eden markalar için de müthiş bir fırsat yaratıyor.

Bahar Nihal Ersözlü works as a Content Director at Ba'ndo Design Agency.