Türkiyenin en deneyimli sürdürülebilir tasarım ajansı haline nasıl geldik?

  • PUBLISHER
  • Emrah Doğru
  • CATEGORY
  • opinion
  • DATE
  • 23/04/2023

2016 yılında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile çalışmaya başladığımızda Türkiye'de hala sosyal sorumluluk projeleri kapsamında işler üretiliyordu. Sosyal sorumluluk, geçmişin bir yansıması olup artık karşılığı olmayan bir iletişim biçimiydi. Uluslararası şirketler özelinde, dünyanın geri dönülemez yoğunlukta tahribatı kırmızı alarm vermeye başlamıştı.

Sosyal sorumluluk toplumsal etik ve değerlere uyumlu davranmayı hedeflerken, sürdürülebilirlik gelecek nesillerin kaynakları ve yaşam alanlarının korunmasını amaçlar. Ancak, her iki kavram da birbirleriyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır ve bir organizasyonun hem sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi hem de sürdürülebilir bir işletme modeli benimsemesi önemlidir.

Sürdürülebilirlik, gelecek kaygısı içerir. Dün ve bugün tahmin edebileceğiniz gibi yazıldı ve yazılıyor. Ancak gelecek? Geleceğin bugünden tasavvuru ve bu alanda gerçekten iş üreten samimi şirketlere ihtiyacımız artarak devam ediyor.

Biz, sürdürülebilir iletişim ve tasarımları oluşturmanın yanı sıra, müşterilerimiz ve genel olarak tüketicileri sürdürülebilirliğin ve çevresel sorumluluğun önemini anlatma eğiliminde işler üretiyoruz. Ayrıca daha sürdürülebilir malzemeler ve tasarım çözümleri oluşturmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz.

Sürdürülebilir tasarım konusunda farkındalığı artırmak için müşterilerimize ve tüketicilere eğitimler ve bilgilendirici içerikler sunarak sürdürülebilirliğin önemini vurguluyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda, sürdürülebilir tasarım alanında Türkiye'nin en önemli sürdürülebilirlik ajansı olduğumuzu büyük bir mutlulukla söyleyebilirim.
Geleceğin bugünden tasavvuru ve bu alanda gerçekten iş üreten samimi şirketlere ihtiyacımız artarak devam ediyor.


Sevgili Konca Çalkıvik (SKD) ile başladığımız sürdürülebilirlik tasarımı iletişimine Türkiye'nin ve hatta dünyanın önemli şirketleriyle çalışmaya devam ediyoruz. Çok şanslıyız! SKD, TSKB Canan Egüz Coşkun, Avrupa Kalkınma Bankası, Turuncu Dernek, UN Global Compact Türkiye Melda Çele ve QNB Finansbank Sülün Gürtin gibi birçok vizyoner şirketle ve bu konuda uzman şahane insanlarla bu hizmeti vermeye devam ediyoruz.

Ba'ndo olarak, uzmanlığa inanıyoruz ve sürdürülebilirlik tasarımı konusunda uzmanlaşan bir ekip ile çalışıyoruz. B'Future adını verdiğimiz bu oluşum, sürdürülebilirlik tasarımı iletişimi markamızdır. Ba'ndo'nun fikir, tasarım, strateji ve duygu üretme gücünü B'Future ekibine naklederek işler üretiyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda hassasiyeti olan müşterilerimizin tercih ettiği bir ajans olmanın verdiği mutluluğu kelimelerle ifade etmek zor. Uzmanlığımız, tutkumuz, merakımız ve yetenekli insanların Ba'ndo çatısı altında çalışmasından geliyor. Ba'ndo ve B'Future'a katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen, saygı duyan tüm müşterilerimize bize gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum. 🙌 🙏

Güven, anlayış ve cesaretle yeni projelere devam edeceğiz.How did we become Turkey's most experienced sustainable design agency?

When we began working with Business Council for Sustainable Development Türkiye (BCSD Türkiye) in 2016, social responsibility projects were still being produced in Turkey. Social responsibility was a reflection of the past and was no longer a relevant communication style. In the context of international companies, the irreversible destruction of the world had begun to sound the alarm.

While social responsibility aims to comply with societal ethics and values, sustainability aims to preserve the resources and living spaces of future generations. However, both concepts are closely related, and it is important for an organization to fulfill both its social responsibilities and adopt a sustainable business model.

Sustainability involves concerns for the future. Yesterday and today were written and predicted as expected. But the future? Our need for sincere companies that can imagine the future from today and actually produce work in this field is increasing.

In addition to creating sustainable communication and designs, we also produce works that tend to educate our clients and consumers about the importance of sustainability and environmental responsibility. We also conduct research and development to create more sustainable materials and design solutions.

To increase awareness of sustainable design, we emphasize the importance of sustainability by providing education and informative content to our clients and consumers. As a result of our efforts, I can proudly say that we are Turkey's most important sustainability agency in the field of sustainable design.

We continue to work with major companies in Turkey and even around the world with the sustainability design communication that we started with dear Konca Çalkıvik (BCSD Türkiye). We are very lucky! We continue to provide this service with many visionary companies and wonderful experts in this field such as TSKB Canan Egüz Coşkun, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Turuncu Dernek, UN Global Compact Turkey Melda Çele and QNB Finansbank Sülün Gürtin.

At Ba'ndo, we believe in expertise and work with a team specializing in sustainable design. This formation, which we call B'Future, is our brand for sustainable design communication. We produce works by transferring Ba'ndo's power of idea, design, strategy, and emotion to the B'Future team.

It's hard to express in words the happiness we feel being an agency chosen by clients who are sensitive about sustainability. Our expertise, passion, curiosity, and talented individuals working under the Ba'ndo umbrella are the source of our success. I would like to thank all our colleagues who contribute to Ba'ndo and B'Future and all our customers who trust and respect us for the love they have shown us. 🙌 🙏

With trust, understanding, and courage, we will continue with new projects.

Emrah Doğru works as a Graphic Designer and Creative Director at Ba'ndo Design Agency.